General

El futur és vostre

Segurament, algú de vosaltres, col·legiats i col-legiades de la nostra institució, pot estar confós amb motiu dels aconteixements esdevinguts en els últims mesos. És el meu deure, per tant, traslladar-vos la meva visió de la situació.

La no nascuda Llei del dret a l’habitatge, la transmissió de la qual per conducte d’urgència es va aprovar al Parlament de Catalunya, contenia la regulació de l’activitat de mediador en transaccions immobiliàries. Era una regulació protectora dels consumidors, exigida i inspirada des del Consell català de COAPI, en la redacció de la qual, fil per randa, vam participar en equip amb l’OCUC, la Conselleria i els seus assessors. Ningú més pot pretendre haver participat en la paternitat d’aquesta part de l’articulat de la Llei.

Les eleccions anticipades han endarrerit la posada en vigor de la regulació i dic endarrerit perquè em nego a creure que en la nova legislatura no s’abordi de nou la Llei amb caràcter d’urgència. Podran ser discutibles i negociables altres capítols de la mateixa però, pel que fa referència a la nostra preocupació primordial, no veig diferències de criteri entre cap de les formacions polítiques. És una qüestió de responsabilitat i de no incórrer en negligència, complint per fi amb l’apartat b) de l’article 3 de la Llei 10/2003.

Fins i tot és molt possible, pràcticament segur, que abans tinguem alguna novetat per part del Ministeri de la Vivenda, que ha seguit molt de prop i amb molt d’interès la proposta de regulació catalana. Benvingut serà qui primer ho solucioni, perquè fins el moment el més calent és a l’aigüera.

Per tant, hem de tenir paciència i seguir ferms en les nostres conviccions. La nostra moral no baixarà ni un centímetre.

Ens hem dotat també d’un nou Estatut dels Agents de la Propietat Immobiliària, dels seus Col·legis Oficials i les seves corporacions autonòmiques.Per fi, el nostre col·lectiu ha fet també la transició democràtica.Estem esperant, amb molta expectació, que es consolidi la jurisprudència del Tribunal Suprem, tancant definitivament al nostre favor aquelles sentències del Tribunal de Defensa de la Competènciade mitjans dels anys 90. Sentències molt apreciades i difoses en el seu moment per determinades associacions i que podien haver estat les impulsores de la mal anomenada liberalització.Si així fos, pensarem si hem de plantejar-nos alguna actuació, donat que ha estat molt el dany pretès i nefast el resultat.

De nefast resultat poden donar fe molts consumidors i els preus de la vivenda. Quant al dany pretès, dono fe que no l’han aconseguit. Els nostres col·legis territorials, consells autonòmics i Consell General mai van ser tan forts i reconeguts i la col·legiació, avui voluntària, tan apreciada.Aviat estrenarem la nova seu del Col·legi de Barcelona. Preparada per al futur. Perquè podeu estar segurs, el futur és vostre.

Per veure l´artícle faci click Aquí

Sr. Joan Ollé Bertran
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

Presidència Editorial