General

Opinió sobre les mesures aprovades per reactivar el mercat immobiliari

El sector dels APIs, els agents de la propietat
immobiliari, dedicats a la venda i lloguer d’habitatges, creu que les mesures
aprovades divendres pel consell de ministres per afavorir i reactivar el mercat
immobiliari beneficiaran en realitat els bancs. Alerten, a més, que poden
afavorir l’especulació. Els APIs acusen les entitats financeres de donar
hipoteques només quan són per comprar habitatges de la seva cartera de pisos. A
Espanya hi ha actualment tres milions de pisos buits i 700.000 de nous a
l’espera, majoritàriament, de ser venuts. Un estoc que l’anterior i l’actual
govern han intentat dinamitzar cap al lloguer sense gaire èxit. Dins d’Europa,
Espanya és el país amb menys mercat de lloguer. De cada sis famílies, cinc són
propietàries i només un viu de lloguer. Ara el govern espanyol torna a intentar
animar el lloguer. Els contractes s’han reduït de 5 a 3 anys i les pròrrogues, a
1, serà més fàcil desnonar els inquilins si no paguen amb una ordre notarial i
el propietari avisant amb 2 mesos podrà recuperar l’habitatge.
Segons explica a TV3 Joan Ollé, president del
Col·legi d’APIs de Catalunya, les mesures presentades estan pensades perquè la
banca comenci a llogar el seu estoc. Critica, però, que no se’ls ha demanat
l’opinió.El govern espanyol també ha aprovat mesures en el mercat de venda
d’habitatges, si abans de finals d’any es compra un pis: el que es pagaria en
tornar a vendre’l es reduirà a la meitat. Una exempció que afavoreix -segons els
APIs- novament els inversors. Ollé apunta que com a molt hi haurà un 1 o un 2%
d’augment de vendes, però que no significarà el desllorigador de la situació. el
president dels agents immobiliaris, el sector és mort, a més de pervertit.
Denuncia que la banca no pot tenir interessos en el totxo quan són els
adjudicadors de les hipoteques. Per la seva banda, els defensors dels
consumidors alerten que la reforma torna a incentivar l’especulació.