General

La marca API, un valor consolidat.

Cada cop té més reconeixement a la societat; cada cop és més valorada pels propis preofessionals. La marca API es fa gran i el nostre col·lectiu amb ella. I per això enteniem que calia comptar amb la nostra pròpia plataforma de comunicació.
Quan vam iniciar l’aventura d’Immoscòpia, fa dos anys, no ens podíem imaginar que es convertiria tant ràpidament en aquell espai de reflexió del sector immobiliari que desitjàvem i que necessitàvem per a la nostra reinvenció professional.
A hores d’ara, Immoscòpia és més que una revista, més que una jordana anual. Més enllà de la inevitable pluja d’idees que ha animat les pàguines d’aquesta revista durant aquests dos anys, podem afirmar rotundament que a Immoscòpia debatem amb un únic objectiu: avançar solucions concretes viables que ajudin l’Administració publica, els professionals i el sector privat a assolir aquell «repte fascinant» del que parlàvem al primer editorial de la revista i que no és altre que aconseguir un sector eficient.

El col·lectiu d’API Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya és, sens dubte, el més representatiu  de la professió a tot Catalunya. Per aquest motiu, gran part de la seva tasca s’ha centrat en les relacions amb diverses institucions, de l’àmbit públic i privat, amb l’objectiu d’establir sinergies i amb el repte a l’horitzó de dignificar i augmentar el reconeixement social de la professió.
Hem volgut ser capdavanters en la creació d’eines específiques per a l’agent immobiliari, en especial amb la creació d’un dels projectes estratègicaments més importants del col·lectiu: Tecnoapi, destinat a millorar la rendibilitat i les oportunitats de negoci dels nostres membres.
Tecnoapi és indubtablement una plataforma professional de serveis per als agents immobiliaris pionera a tot l’estat espanyol i que dóna resposta a totes les necessitats dels professionals, permetent-los ampliar les seves oportunitats de negoci al mateix temps que reduir costos operatius. Mai abans una mateixa plataforma havia unit tants i tan variats serveis pensat i dirigits exclusivament per als professionals immobiliaris. 
Des d’aquesta plataformar, els nostres agents tenen accés a serveis imprescindibles per a la gestió diària de les seves agències, i el que és més important, poden millorar i professionalitzar els serveis que ofereixen als seus clients.
En definitiva, això és el que us volia dir, hem volgut posicionar-nos clarament com a líders del mercat immobiliari. Aquí us he citat exemples. A les vostres mans, en teniu un altre. Immoscòpia és i serà la plataforma des de la qual fer sentir la nostra, la vostra veu. 

Joan Ollé Bertrán
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.
General

Entrevista a Joan Ollé.

Entrevista de La Vanguardia a Joan Ollé con motivo del Barcelona Meeting Point.

1 – ¿Cuáles son los retos actuales del sector inmobiliario?

En estos últimos meses, las estadísticas apuntan a leves aumentos de precios, al menos en el sector residencial. De todas formas, y a pesar de que se tiende a generalizar, debemos tener presente que el mercado inmobiliario no es estándar ni uniforme, con lo que las situaciones pueden ser muy diferentes según el subsector (industrial, residencial, etc.) o la zona.
No obstante, el sector inmobiliario, tal como lo conocíamos, no volverá a existir. Y en este nuevo mercado es importante, entre otras cosas, adecuar la producción a la demanda real, pasar de las políticas de demanda a las de oferta y trabajar en la reducción de los costes de producción sin disminuir la calidad e implementando la sostenibilidad. Esa será la única manera de propiciar un modelo de mercado nuevo, mejor y más eficiente y de profesionalizar el sector inmobiliario.
En relación a nuestra profesión, tengo claro que el gran reto es exportar al resto de comunidades autónomas la regulación de la actividad de agente inmobiliario, protectora de los consumidores, que ya está operativa en Cataluña. Paso necesario para conseguir un sector más eficiente también.

2 – ¿Cómo se han adaptado los API a esta nueva realidad?
Profesionalizándose cada vez más. En este nuevo mercado, está clara la necesidad de segmentar en función del producto y su ubicación, así como la importancia de la especialización del profesional inmobiliario ante un mercado cada vez más globalizado. Esto significa que se deben establecer redes seguras de cooperación y colaboración, claro está.
Por otra parte, se evidencia la importancia de establecer un modelo más enfocado al cliente, incluso más empático, y menos enfocado a las ventas, así como la importancia de conocer las prestaciones del producto inmobiliario, pues estamos ante un consumidor cada vez más informado y exigente.
Aún así, es justo decir que probablemente en el colectivo API el componente profesional ha primado más que el empresarial y eso nos ha permitido soportar mejor la situación que a otros operadores del sector… eso sí, profesionalizándonos cada vez más, como comentaba anteriormente.

3 – ¿Qué valoración hacen de Immoapi, la plataforma que lanzaron en 2013?

Los colegios de API de Barcelona, Girona y Lérida, junto con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya decidieron unir esfuerzos y  liderar la confección de una serie de herramientas que hemos llamado Plataforma Immoapi. Entre nosotros representamos más de 2.500 oficinas de agentes inmobiliarios, lo que nos da fuerza suficiente para que aspiremos a grandes objetivos. 
La valoración de lo realizado hasta hoy es positiva, aunque somos exigentes y lógicamente es mejorable. Contamos con los recursos y la motivación necesarios  para que con la ayuda de nuestros colegiados y asociados podamos afinar todos los proyectos que tenemos en marcha. Queremos lo mejor y por eso ahora ya trabajamos en  nuevas versiones  mejoradas. 
En todo caso, Immoapi es uno de los proyectos estratégicamente más importantes del colectivo y de mayor envergadura, pero creemos que todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de ayudar a nuestros agentes a dar un salto cualitativo en la profesionalización de sus servicios. 
Sabemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear  la mejor y más completa más completa plataforma de servicios para los agentes inmobiliarios.