General

La marca API, el millor tresor

òrgans de l’Administració, o la creació de Col·legis en els quals s’integrin els professionals afectats, subjectes al control i disciplina del seu Col·legi.
Continguts essencials de la fórmula col·legial són: la personificació pública de la institució, es tracta de corporacions de dret públic; l’obligatòria col.legiació i l’exclusivitat territorial de cada Col·legi.
Malgrat això, la forta corrent liberalitzadora ha desvirtuat i privat d’alguna d’aquestes notes essencials a la institució col·legial i, en conseqüència, ara li pertoca a l’Administració regular l’activitat.
Seguirem apostant en la consecució de determinats fins essencials del nostre apreciat Col·legi com són: ordenar l’activitat dels seus col·legiats amb potestat disciplinària, atenent a l’ètica, dignitat i respecte vers els drets dels particulars: representar els nostres titulats davant l’Administració, Institucions, Tribunals, Entitats i Particulars; defensar els nostres col·legiats enfront de la competència deslleial i altres desencerts, aportant-los, a més a més, i en la mesura de les nostres possibilitats tots els serveis i economies d’escala que estiguin al nostre abast.
Tenim un gran tresor: un títol oficial, que el nostre esforç ens ha costat, avui plenament identificat per la societat mitjançant la nostra marca institucional, ///API, i en aquest sentit vull citar literalment les paraules del Ministre de Foment, Sr. Álvarez Cascos, en el Congrés dels Diputats quan va donar explicació a l’article 3 del Decret-Llei 4/2000: “Este servicio se prestará así en un entorno más competitivo, en el que los APIs seguirán disponiendo de un valor añadido derivado de la posesión de un título profesional otorgado por el Ministerio de Fomento, que no ha de excluir a otros agentes”.
Hem protegit aquest fet diferencial, aquest valor afegit, mitjançant la modificació de les nostres normes estatutàries que ara prohibeixen l’ús de la denominació ‘Agent de la Propietat Immobiliària’ i, com és lògic, de la marca API per aquells que no siguin col·legiats en exercici.
La nostra marca és un instrument de comunicació, un vincle entre client i servei. És per tots admès que moltes marques tenen en si mateixes un valor que supera la facturació d’aquells que la posseeixen; per a moltes empreses és el seu principal actiu. Una firma modesta que no es projecti mínimament en el mercat s’enfronta a la seva desaparició. Cal, doncs, crear valor d’imatge i mantenir-la. Un nom fàcil de recordar, que s’identifiqui amb l’activitat i amb uns valors afegits. Es tracta de convèncer als clients que els nostres serveis donaran el resultat cercat perquè estan recolzats per una organització sustancial i d’èxit, identificada per una marca comuna.
Hem fet un gran esforç per a donar a conèixer la marca ///API. Avui és notòria. Ja som una referència quant a qualitat de servei. Se’ns reconeix uns valors: formació, titulació, qualitat, solvència i seguretat. La societat identifica aquests valors amb els seus propis. I finalment aconseguirem que la nostra marca ///API sigui un símbol. Però no és suficient amb transmetre tota aquesta imatge, cultura i valors a la societat, és necessari també transmetre-ho internament entre els nostres companys, col·laboradors i empleats. I en això demano l’esforç de tots i cadascú de nosaltres.
Tenim un gran Tresor. Hem d’apreciar-lo, cuidar-lo i incrementar-lo.

Per veure l´article en format PDF feu click Aquí

Sr. Joan Ollé Bertran
President del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

Presidència Editorial

Deja un comentario